Καλλιεργητές

Καλλιεργητές με με ευρωπαϊκά ελατήρια και χάλυβες υψηλής αντοχής.

Καλλιεργητές σε διάφορα πλάτη, αριθμό ελατηρίων και σειρές κυλίνδρων και βάσεων.

Περιγραφη

Καλλιεργητής προετοιμασίας εδάφους τριών και τεσσάρων σειρών με ελατήρια κοιλοδοκού, με μια ή δυο σειρές κυλίνδρων της ίδιας η διαφορετικής διαμέτρου, από τους οποίους ρυθμίζεται το βάθος εργασίας.

Gallery

Περισσότερες

κατηγορίες

Γερ.Παλ. Ο.Ε.

copyright 2021

made by