Πολυάροτρα

Πρωτοποριακό και αξιόπιστο μηχάνημα που χρησιμοποιείται κυρίως για το ρηχό όργωμα.

Έχει αποδειχτεί πως σε σχέση με τα συμβατικά άροτρα, οργώνει με μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύπτει μεγαλύτερο πλάτος εργασίας. Οπότε γίνεται μεγάλη εξοικονόμηση σε χρόνο και καύσιμα.

Περιγραφη

Το πολυάροτρο είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία αρότρου το οποίο ενδείκνυται για ελαφρύ και επιφανειακό όργωμα με μέγιστο βάθος εργασίας 20εκατ. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καλλιέργειες σιτηρών για εύκολο, οικονομικό και αποτελεσματικό όργωμα. Μπορεί να έχει απλή βίδα ασφαλείας ή σύστημα αζώτου με ανεξάρτητους υδραυλικούς κυλίνδρους σε κάθε ένα σταβάρι. Εξοπλισμένο με νέα διαιρούμενη βάση και υνί με προύνι για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής αναλώσιμων. Το ΜP πολυάροτρο διατίθεται από 5 έως 13 υνιά. Ένα άροτρο εξαιρετικά αποτελεσματικό, οικονομικό και ιδανικό για επιφανειακό όργωμα.

Gallery

Περισσότερες

κατηγορίες

Γερ.Παλ. Ο.Ε.

copyright 2021

made by