Ρίπερ

Ρίπερ επεξεργασίας εδάφους, σταθερά τύπου chizel, σπυρωτά.

Ρίπερ σταθερά, ρίπερ "ripuntatore", ρίπερ "ripuntatore" με πλαίσιο δίσκων.

Περιγραφη

Χρησιμοποιείται στις βελτιώσεις των εδαφών μετά από αλλεπάλληλες καλλιέργειες που έχουν ως αποτέλεσμα τη συμπίεση του εδάφους. Με το ρίπερ επιτυγχάνεται το σπάσιμο του αδιαπέραστου στρώματος του εδάφους που δημιουργείται κάτω από το συνηθισμένο βάθος οργώματος και βεβαιώνεται έτσι η διεισδυτικότητα και η στράγγιση του νερού καθώς και η ανάπτυξη του ριζικού συστήματος των φυτών. Το βάθος εργασίας με το ρίπερ είναι μεγαλύτερο από τα συνήθη καλλιεργητικά μηχανήματα πιάνω από 40cm συμπληρωματικά ενισχύεται με κυλίνδρους διπλής σειράς η δίσκους μονής σειράς για καλύτερα αποτελέσματα.

Gallery

Περισσότερες

κατηγορίες

Γερ.Παλ. Ο.Ε.

copyright 2021

made by