Σβάρνες

Μηχάνημα που χρησιμοποιείται για να σπάει τους σβόλους και να ομαλοποιεί το έδαφος.

Σβάρνες ενισχυμένες, κανονικές, απλες, σβαρνάκια σπαρτικής και αξεσουάρ.

Περιγραφη

Χρησιμοποιείται για να ομαλοποιεί το έδαφος, να σπάζει τους μαλακούς σβόλους, να καταστρέφει τα μικρά ζιζάνια μόλις φυτρώσουν και να σπάζει την κρούστα που σχηματίζεται στην επιφάνεια του εδάφους μετά από βροχές για να υποβοηθείται έτσι το φύτρωμα των φυτών.

Gallery

Περισσότερες

κατηγορίες

Γερ.Παλ. Ο.Ε.

copyright 2021

made by